Odbywanie kary za granicą – w jakich sytuacjach jest możliwe?

kary za granicą

Odbywanie kary za granicą to coraz częstszy problem prawny. Osoby skazane wyrokami w Polsce nierzadko emigrują do innych państw Unii Europejskiej w celach zarobkowych czy rodzinnych. Często skazani nawet nie wiedzą, że w Polsce prowadzono przeciwko nim sprawę karną. O skazaniu za przestępstwo dowiadują się przypadkiem od rodziny lub sąsiadów pozostałych w kraju. Czy osoba zatrzymana przez policję w innym państwie Unii Europejskiej może odbyć karę za granicą?

Współpraca pomiędzy państwami Unii Europejskiej

Państwa UE współpracują ze sobą w ramach ścigania przestępców. W przypadku niestawiennictwa skazanego do odbycia kary w Polsce sąd wystawia europejski nakaz aresztowania (więcej o europejskim nakazie aresztowania w starszym wpisie). Po schwytaniu skazanego przez policję w innym państwie UE powinien on zostać przekazany do Polski celem odbycia kary.

Wyjątki

Wiele osób skazanych w Polsce od lat przebywa w innych państwach Unii Europejskiej. Znaczna część z nich ułożyła sobie życie na emigracji i nie zamierza wracać do Polski. Emigranci posiadają państwach UE stałe miejsce zamieszkania, pozakładali tam rodziny oraz funkcjonują na tamtejszym rynku pracy. Podsumowując – dla takich osób zatrzymanie i przekazanie do Polski wiąże się z utratą wszystkiego co udało im się osiągnąć za granicą.

W związku z tym należy wskazać, że przepisy dopuszczają możliwość odbywania kary za granicą. O odbycie kary za granicą mogą ubiegać się osoby, które:

1. są bardzo silnie związane z państwem UE, w którym zamieszkują;

2. odbycie kary w innym państwie UE pozwoli w większym stopniu zresocjalizować skazanego.

Odbywanie kary za granicą – procedura

Odbywanie kary w innym państwie UE wymaga przede wszystkim zgody sądu tego państwa. O udzielenie zgody na odbycie kary za granicą występuje polski sąd okręgowy. Przed wystąpieniem o zgodę sąd okręgowy przeprowadza rozprawę, w której bierze udział skazany lub jego obrońca. Na koniec należy wskazać, że od rozstrzygnięcia sądu okręgowego w sprawie odbywania kary za granicą nie można się odwołać.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

Decyzja Ramowa Rady 2008/909/WSISW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

Jeżeli chcą Państwo odbyć karę za granicą – zapraszamy do kontaktu

Kontakt