Niesłuszna egzekucja komornicza. Jak bronić się przed egzekucją?

Niesłuszna egzekucja

Niestety nierzadko można spotkać się z sytuacją, gdy wobec określonej osoby prowadzona jest niesłuszna egzekucja komornicza. Czy istnieją możliwości, aby bronić się przed czynnościami komornika? Czy można doprowadzić do umorzenia egzekucji?

Niesłuszna egzekucja – przyczyny

Przyczyn prowadzenia niesłusznego postępowania komorniczego jest bardzo wiele. Mogą być nimi na przykład:

1. przedawnienie długu,

2. spłata długu,

3. egzekwowanie z majątku zwolnionego spod egzekucji,

4. egzekwowanie z majątku nienależącego do dłużnika.

Obrona w sądzie

Rekomendowanym sposobem obrony swoich praw przed niesłuszną egzekucją jest… niedopuszczenie do niej. Dlatego o swoje prawa należy walczyć już na etapie sprawy sądowej. Jeśli dłużnik przekona sąd do swoich racji, to zapadnie wyrok korzystny dla dłużnika. W rezultacie komornik nie będzie mógł egzekwować żadnych kwot. Z kolei w przypadku przegranej sprawy sądowej warto negocjować z wierzycielem warunki spłaty zadłużenia, spłacać zaległości oraz skrupulatnie dokumentować dokonane wpłaty.

Co zrobić w sytuacji, gdy o zadłużeniu dowiedzieliśmy się już po wszczęciu egzekucji?

Przepisy prawne przewidują obronę swoich praw przed niesłuszną egzekucją. Przede wszystkim dłużnik może skorzystać z prawa do wniesienia skargi na czynność komornika. Skargę taką wnosi się w terminie 7 dni od chwili podjęcia działań przez komornika. Innym sposobem jest złożenie w sądzie powództwa przeciwegzekucyjnego. Wybór sposobu obrony przed egzekucją zależy od okoliczności sprawy. Skargą na czynność komornika można zaskarżyć na przykład zajęcie wynagrodzenia za pracę, które podlega zwolnieniu z egzekucji. Z kolei pozew może pomóc w sytuacji gdy zadłużenie zostało już spłacone, uległo przedawnieniu lub komornik zajął majątek należący do innej osoby niż dłużnik.

Niektóre sprawy egzekucyjne są szczególnie skomplikowane, zwłaszcza jeśli w komornik zajmuje i prowadzi egzekucję z nieruchomości (o czym wspominaliśmy w poprzednich wpisach). Zapraszamy do zapoznania się ze starszymi artykułami szeroko omawiającymi prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Jeżeli spotkała Państwa niesłuszna egzekucja lub bezpodstawne zajęcie komornicze – służymy pomocą

Kontakt