Kradzieże pieniędzy z kont bankowych. Co robić po odkryciu nieautoryzowanych przelewów?

Kradzieże pieniędzy z kont

Z niepokojem obserwujemy wzrost cyberprzestępczości, której przejawem są między innymi kradzieże pieniędzy z kont bankowych. Niestety przestępcy skutecznie wykorzystują zaawansowaną technikę oraz manipulację klientem banku i w rezultacie doprowadzają do kradzieży środków. Banki starają się zapobiec działaniom przestępców, jednak stosowane zabezpieczenia często są niewystarczające. Zatem jak zachować się w przypadku kradzieży środków z konta?

Szybkość działania

Najważniejsze jest podjęcie natychmiastowych działań. Z reguły o nieautoryzowanych przelewach posiadacz konta dowiaduje się z informacji przesyłanej SMSem przez bank. Ofiara przestępstwa w pierwszej kolejności powinna zgłosić nieautoryzowane przelewy bankowi. W tym celu rekomendujemy niezwłoczny kontakt z infolinią banku, w ramach którego powiadomią Państwo o kradzieży środków. Z chwilą dokonania zgłoszenia bank powinien zablokować konto bankowe, aby uniemożliwić przestępcom wykonywanie dalszych przelewów.

W dalszej kolejności – również możliwe jak najszybciej – sprawę należy zgłosić Policji. W niektórych przypadkach funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Należy podkreślić, że dosłownie każda minuta jest cenna. Zwłoka może skutkować trwałą utratą środków. Rekomendujemy podjęcie powyższych działań od razu, niezależnie od pory dnia i nocy.

Co po zgłoszeniach?

Po dokonaniu zgłoszenia na infolinii banku należy udać się do oddziału banku i złożyć reklamację. W reklamacji pokrzywdzony powinien wskazać, że nie autoryzował żadnych przelewów oraz zwrócić się do banku o zwrot utraconych środków. Rekomendujemy, aby kopię reklamacji – obowiązkowo z potwierdzeniem daty jej złożenia w banku – pokrzywdzony zabrał ze sobą.

W ciągu kilku dni od zgłoszenia sprawy Policji ofiara kradzieży zostanie przesłuchana przez funkcjonariuszy. W rezultacie organy ścigania powinny rozpocząć dochodzenie. Podczas dochodzenia funkcjonariusze wykonują kopie komputerów lub telefonów, z których korzystały ofiary oszustw i przekazują je do badań biegłym.

Kradzieże pieniędzy z kont a wszczęcie dochodzenia i złożenie reklamacji

Przestępcy dokonujący kradzieży z kont bankowych z reguły są „profesjonalistami” w swoim fachu. Środki wypłacają niemalże od razu w bankomatach albo lokują w kryptowalutach i na kontach zagranicznych. Dlatego rzadko zdarza się, że pieniądze są odzyskiwane w toku czynności organów ścigania. Nawet ustalenie posiadaczy kont bankowych na które przelano ukradzione środki nie gwarantuje ich zwrotu.

Co więcej praktyka pokazuje, że reklamacje nie są uwzględniane przez banki. Pomimo tego rekomendujemy jej złożenie, gdyż stanowi ona ważny dowód w sprawie o zwrot środków od banku (o takiej możliwości pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów).

Na koniec należy podkreślić, że wszystkie powyższe działania okażą się przydatne podczas procesu sądowego przeciwko bankowi. Taki proces stanowi najbardziej skuteczny sposób odzyskania środków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w odzyskaniu środków skradzionych z konta bankowego – zapraszamy do kontaktu

Kontakt