Jakie konsekwencje grożą za zadłużanie spółki z o.o.?

Zadłużanie spółki

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zadłużanie spółki z o.o. w żaden sposób nie dotyczy osób prowadzących spółkę. Niestety „ograniczona odpowiedzialność” dotyczy tylko wspólników spółki z o.o.. Członkowie zarządu spółki ponoszą odpowiedzialność za jej długi całym swym majątkiem. W niniejszym wpisie krótko omówimy tę kwestię.

Zadłużanie spółki – kto może spłacać długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

O ile wspólnicy spółki z o.o. mogą czuć się bezpiecznie jeśli chodzi o zobowiązania spółki z o.o., o tyle członkowie jej zarządu nie mają tak komfortowej sytuacji. Co istotne, członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność dopiero wtedy, gdy komornik nie może wyegzekwować z majątku spółki żadnych środków. Wierzyciele spółki mogą wtedy pozwać członków zarządu spółki.

Pozwani mogą zostać zarówno członkowie zarządu którzy sprawowali swoją funkcję podczas zawierania niespłaconej umowy, jak i ci, którzy stali się członkami zarządu później. Nie ma przy tym znaczenia który członek zarządu podpisał umowę skutkującą zadłużeniem spółki. Warto zwrócić uwagę, że członkowie zarządu odpowiadają w sposób solidarny. Oznacza to, że długi spółki mogą zostać ściągnięte zarówno od jednego z członków zarządu, od kilku z nich albo od każdego. Wybór w tej kwestii należy do wierzyciela.

Czy członek zarządu może bronić się przed pozwem?

Przepisy zapewniają członkom zarządu spółki z o.o. ochronę przed pozwem dotyczącym długów spółki. Przede wszystkim warunkiem pozwania członków zarządu jest brak możliwości ściągnięcia długów z majątku spółki. Zatem w pierwszej kolejności wierzyciel pozywający członków zarządu musi udowodnić, że próbował ściągnąć długi z majątku spółki i próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Warto również wskazywać, że wierzyciele spółki nie ponieśli żadnej szkody.

Ponadto pozwany członek zarządu może bronić się tym, że w odpowiednim momencie złożył wniosek o upadłość spółki z o.o.. Słusznym argumentem jest również wskazanie, że pozwany nie ponosi winy za ewentualne niezłożenie takiego wniosku.

Jeżeli spółka podjęła próby dobrowolnej spłaty zadłużenia w formie restrukturyzacji lub zawarła układ z wierzycielami, członkowie zarządu również obronią się przed wierzycielami spółki

Na koniec wymaga podkreślić, że zadłużanie spółki może skutkować także odpowiedzialnością karną zarządu. Pisaliśmy o tym w jednym z naszych poprzednich wpisów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z długami spółki z o.o. – zapraszamy do kontaktu

Kontakt