Przeniesienie do innego zakładu karnego

przeniesienie do innego zakładu

Sytuacja osobista skazanego może uzasadniać przeniesienie go do innego zakładu karnego. Jak wiadomo, na terenie Polski istnieje około 100 zakładów karnych i ich oddziałów zewnętrznych. Pomimo tego skazani bardzo często trafiają do więzień znacząco oddalonych od ich miejsc zamieszkania. Istnieją jednak powody, dla których skazany może ubiegać się o przeniesienie do innego zakładu karnego.

Przeniesienie do innego zakładu karnego – przyczyny

Przepisy umożliwiają przeniesienie skazanego w kilku przypadkach. Część z nich zależy od kwestii organizacyjnych związanych z danym zakładem karnym (np. zmiany przeznaczenia zakładu karnego, przepełnienia cel, kwestii bezpieczeństwa). Jednak niektóre przyczyny wynikają z sytuacji osobistej, rodzinnej oraz zawodowej skazanego.

Pierwszym istotnym argumentem przemawiającym za przeniesieniem są ważne sprawy rodzinne. Przepisy nie zawierają szczegółowych wytycznych czym są „ważne” sprawy rodzinne. Z pewnością można do nich zaliczyć narodziny dziecka czy oddalenie zakładu karnego od miejsca zamieszkania rodziny.

Drugą kwestią jest stan zdrowia skazanego oraz podjęcie się przez niego leczenia lub terapii. Jak wiadomo nie każdy zakład karny dysponuje odpowiednim przygotowaniem do podjęcia leczenia skazanego. Ponadto skazany w ramach kary może (a czasem musi) podjąć stosowną terapię (np. antyalkoholową). Na terenie Polski istnieje ograniczona liczba zakładów karnych umożliwiających odbycie określonego leczenia lub terapii. Zatem stan zdrowia skazanego może uzasadniać przeniesienie do innego zakładu karnego.

Trzecią przyczyną jest chęć podjęcia przez skazanego zatrudnienia lub nauki. Nie ma wątpliwości, że obie wspomniane kwestie stanowią niezwykle istotny element resocjalizacji skazanego. Jednak podjęcie się nauki lub pracy często wiąże się z koniecznością przeniesienia skazanego do innego zakładu.

Kwestie formalne

Wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego składa się do dyrektora zakładu karnego. Wniosek powinien wskazywać przyczyny uzasadniające przenosiny.

Przy wyborze nowego zakładu karnego należy wziąć pod uwagę, że zakład karny musi odpowiadać kategorii przypisanej skazanemu. Skazany odbywający karę po raz pierwszy nie zostanie przeniesiony do zakładu przeznaczonego dla recydywistów.

Na koniec warto zauważyć, że istnieją możliwości przeniesienia skazanego z zakładu zamkniętego do półotwartego lub otwartego. Możliwość ta ma znaczenie dla skazanych przebywających w izolacji od dłuższego czasu i zależy od ich postawy oraz zachowania podczas odbywania kary.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności – zapraszamy do kontaktu

Kontakt