Odrzucenie spadku za dziecko przez rodziców

odrzucenie spadku

Jeśli zmarły pozostawił po sobie długi, to jedynym rozsądnym rozwiązaniem sytuacji pozostaje odrzucenie spadku. W ciągu ostatnich lat zmieniono przepisy w tym zakresie i spadkobiercy mają zapewnioną pewną ochronę nawet bez odrzucenia spadku. Jednakże odrzucenie spadku daje stuprocentową pewność, że żadne długi po zmarłym nie zostaną przejęte. Szczególnie ważne jest to w przypadku, gdy długi mogą przejąć małoletnie wnuki lub prawnuki zmarłego.

Odrzucenie spadku a zgoda sądu

W obowiązującym do 15 listopada 2023 r. stanie prawnym gdy rodzice zamierzali odrzucić spadek przypadający małoletniemu dziecku zawsze musieli wcześniej uzyskać zgodę sądu na odrzucenie spadku. Mając na celu przyspieszenie spraw spadkowych doszło do nowelizacji przepisów. Zmiana wprowadzona pod koniec 2023 r. spowodowała, że w pewnych sytuacjach zgoda sądu na odrzucenie spadku przypadającemu małoletniemu nie jest konieczna. Warunkiem do odrzucenia spadku bez zgody sądu jest zgoda obu rodziców na odrzucenie spadku oraz odrzucenie spadku przez rodzeństwo małoletniego. W powyższym kontekście warto zaznaczyć, że jeśli rodzeństwo małoletniego spadkobiercy jest pełnoletnie i odrzuciło spadek u notariusza, to w podobny sposób rodzice mogą odrzucić spadek przypadający małoletniemu spadkobiercy. Powoduje to zdecydowane przyspieszenie procedury spadkowej.

Minusy nowego rozwiązania

Niestety nowe przepisy generują pewne problemy praktyczne. Najistotniejszym z nich jest konieczność zmobilizowania rodzeństwa małoletniego do odrzucenia spadku po zmarłym. Jak pokazuje praktyka – to zadanie dość trudne. Nikt nie może zmusić drugiej osoby aby uregulowała swoje sprawy spadkowe. Czasem trudno skłonić dorosłe rodzeństwo małoletniego do wizyty u notariusza albo założenia sprawy sądowej i odrzucenia spadku. Szczególnym utrudnieniem jest zamieszkanie przez rodzeństwo małoletniego za granicą. Nie ulega wątpliwości, że rodzeństwo musiałoby pojawić się w Polsce aby udać się do notariusza lub sądu i odrzucić spadek. Jeżeli tego nie zrobi to niestety rodzice nie skorzystają z przyspieszonej ścieżki odrzucenia spadku be zgody sądu. Na koniec należy również wskazać, że rodzeństwo musi złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w ciągu pół roku od momentu, w którym dowiedziało się o przypadającym na nich spadku. Gdy termin zostanie przekroczony, to rodzice również będą musieli uzyskać zgodę sądu by odrzucić spadek za dziecko.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z odrzuceniem spadku – zapraszamy do kontaktu

Kontakt