Czy można podjąć zawieszoną sprawę karną?

zawieszoną sprawę

Jak podjąć zawieszoną sprawę? – takie pytanie często zadają osoby pokrzywdzone przestępstwem. Z ich punktu widzenia jest ono jak najbardziej uzasadnione. Pokrzywdzonemu zależy na jak najszybszym zakończeniu sprawy karnej i skazaniu sprawcy. Tymczasem zawieszenie sprawy karnej uniemożliwia osiągnięcie tego celu.

Zawieszenie sprawy karnej – przyczyny

Przepisy nie zawierają jednoznacznego wskazania przyczyn zawieszenia sprawy. Przykładowo wskazano jednak brak możliwości zatrzymania sprawcy lub jego ciężką chorobę (w tym psychiczną). Warto podkreślić, że przyczyny zawieszenia mogą być zupełnie inne. Jednak ich rezultat jest zawsze taki sam – blokują one możliwość prowadzenia sprawy przez długi czas.

Zawieszenie sprawy trwa aż do czasu ustąpienia przyczyny zawieszenia. Zatem zawieszona sprawa powinna zostać podjęta na przykład po zatrzymaniu sprawcy lub po jego wyzdrowieniu.

W którym momencie próbować podjąć zawieszoną sprawę?

Pokrzywdzony powinien wykazać się inicjatywą od razu po zawieszeniu sprawy. Od postanowienia prokuratora lub sądu o zawieszeniu sprawy można w ciągu siedmiu dni odwołać się zażaleniem. Należy jednak wskazać, że zażalenie nie zawsze okaże się skuteczne. Przy redagowaniu zażalenia należy uwzględnić przede wszystkim etap sprawy, osobę sprawcy oraz dotychczas wykonane w sprawie czynności.

Zdecydowanie najtrudniej doprowadzić do podjęcia zawieszonej sprawy na etapie postępowania w prokuraturze przed przedstawieniem zarzutów sprawcy. Praktyką organów ścigania jest zawieszanie spraw aż do momentu ogłoszenia zarzutów sprawcy. Mówiąc prościej, bez przedstawienia zarzutów sprawa nie może być prowadzona. Nieco łatwiejsze jest podjęcie sprawy po przedstawieniu zarzutów, gdyż sprawca z reguły nie musi osobiście i aktywnie uczestniczyć na dalszych etapach postępowania prokuratorskiego.

Kolejny problem może pojawić się po zakończeniu sprawy w prokuraturze i skierowaniu jej do sądu. Z reguły sądy przeprowadzają przesłuchanie oskarżonego na pierwszej rozprawie. Gdy oskarżonego nie można przesłuchać (na przykład z uwagi na ukrywanie się) sąd może albo prowadzić sprawę pod nieobecność oskarżonego albo zawiesić sprawę do czasu jego stawiennictwa w sądzie (lub zatrzymania). Jeżeli oskarżony został przesłuchany przez sąd to praktycznie nie ma powodów aby zawieszać sprawę.

Na koniec warto zaznaczyć, że nawet po upływie miesięcy lub lat od zawieszenia sprawy pokrzywdzony może składać wnioski do organów o podjęcie sprawy. Warto podkreślić, że skuteczność wniosku zależy od odpowiedniej argumentacji prawnej oraz od przedstawionych w nim faktów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z zawieszoną sprawą karną – zapraszamy do kontaktu

Kontakt