Brak sprawozdania finansowego – jakie konsekwencje grożą za niezłożenie dokumentacji finansowej spółki?

brak sprawozdania finansowego

Brak sprawozdania finansowego wbrew pozorom stanowi poważne uchybienie ze strony zarządu spółki. Oczywiście nawet w najlepiej zarządzanych spółkach mogą pojawić się opóźnienia w złożeniu sprawozdania. Jednak w obrocie znajdują się setki, o ile nie tysiące spółek, których zarządy lekceważą obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w ogóle. Kiedy należy spodziewać się konsekwencji? Należy podkreślić, że z reguły […]

Czy doprowadzenie spółki do bankructwa może skończyć się więzieniem?

Nieumiejętne prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może doprowadzić do jej bankructwa. Bankructwo to stan, w którym spółka nie może spłacać swoich długów. Jak już wspomniano w jednym z naszych poprzednich wpisów, sytuacja taka naraża członków zarządu spółki na odpowiedzialność cywilną. Warto jednak podkreślić, że w skrajnych sytuacjach zarząd może ponieść nawet odpowiedzialność karną. Utrudnianie […]

Jak przyspieszyć sprawę w sądzie lub urzędzie?

jak przyspieszyć sprawę

Długotrwałe oczekiwanie na werdykt sądu lub urzędu powoduje, że niejeden uczestnik sprawy zastanawia się czy w jakiś sposób można przyspieszyć sprawę. Takie podejście nie może dziwić. Ogromne obciążenie sądów i urzędów sprawami powoduje, że postępowania trwają nierzadko po kilkanaście miesięcy a nawet kilka lat. W rezultacie strony postępowań są zirytowane brakiem zakończenia sprawy w rozsądnym […]

Jakie konsekwencje grożą za zadłużanie spółki z o.o.?

Zadłużanie spółki

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zadłużanie spółki z o.o. w żaden sposób nie dotyczy osób prowadzących spółkę. Niestety „ograniczona odpowiedzialność” dotyczy tylko wspólników spółki z o.o.. Członkowie zarządu spółki ponoszą odpowiedzialność za jej długi całym swym majątkiem. W niniejszym wpisie krótko omówimy tę kwestię. Zadłużanie spółki – kto może spłacać długi spółki z […]

Rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki bez postępowania likwidacyjnego jest alternatywnym sposobem zakończenia działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do likwidacji podejmowanej przez wspólników nie wymaga przygotowywania obszernej dokumentacji, ponoszenia kosztów notarialnych oraz składania wniosków do KRS. Kiedy można rozwiązać spółkę bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego? Likwidację spółki wspólnicy mogą przeprowadzić w każdym momencie według swojego uznania i potrzeby. Niestety rozwiązanie spółki […]

Sukcesy kancelarii

sukcesy kancelarii

Istniejemy na rynku już prawie trzy lata. Z tej okazji chcemy podzielić się z Państwem sukcesami naszej kancelarii. 1. Reaktywowaliśmy spółkę z o.o. niedziałającą od ośmiu lat. Kancelaria przeprowadziła proces umożliwiający spółce podjęcie działalności gospodarczej. Zmieniliśmy umowę spółki, siedzibę oraz zarząd (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/025…/21/667). Ponadto przeprowadziliśmy […]

W jaki sposób organy skarbowe wybierają podatników do kontroli podatkowej?

kontroli podatkowej

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej. Co istotne, w chwili obecnej urzędy skarbowe dysponują licznymi narzędziami umożliwiającymi wyselekcjonowanie osób, u których wykonuje się kontrole. W niniejszym wpisie krótko wskażemy najistotniejsze kwestie związane z metodami wyboru podmiotów kontrolowanych. Dokumenty złożone przez podatników przyczyną kontroli podatkowej Najistotniejszym źródłem wiedzy organów podatkowych o […]

Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki z o.o.. Kiedy zarząd spółki może popełnić przestępstwo?

zarząd spółki

Zarząd spółki z o.o. odpowiada za działalność spółki. To na członkach zarządu spoczywa obowiązek zawierania umów, załatwiania spraw urzędowych oraz wewnętrzne zarządzanie spółką. Nieprawidłowe zarządzanie spółką może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą osób wchodzących w skład zarządu (o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów). Pewne zachowania członków zarządu grożą jeszcze surowszymi konsekwencjami, nie wyłączając kary pozbawienia […]

Jak zachować się podczas przeszukania?

Przeszukania

Przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość przeprowadzenia przeszukania. Policja i inne służby mogą przeszukiwać domy, mieszkania, pojazdy oraz inne pomieszczenia i obiekty. Należy podkreślić, że sposób przeprowadzania przeszukania jest ściśle określony. Jakie uprawnienia mają służby? Jakie uprawnienia ma osoba, u której przeprowadza się przeszukanie? Kiedy dochodzi do przeszukania? Przeszukanie jest możliwe w sytuacji, gdy organy […]

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Grupa przestępcza

W języku potocznym (a szczególnie w mediach) często spotykamy się z pojęciem „zorganizowana grupa przestępcza”. Czym jednak jest taka organizacja? Przepisy Co ciekawe żaden przepis prawny nie zawiera definicji zorganizowanej grupy przestępczej. W Kodeksie karnym znajdziemy przestępstwo brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk) a także zakładania i kierowania taką grupą […]