Mieszkanie bez umowy najmu. Jakich konsekwencji może spodziewać się lokator?

mieszkanie bez umowy

Dość częstym zjawiskiem na rynku nieruchomości jest mieszkanie bez umowy najmu. Lokator faktycznie zamieszkuje w lokalu, jednak nie posiada z właścicielem żadnej umowy. Czy taki stan oznacza, że osoba zamieszkująca w lokalu znajduje się w nim nielegalnie? Czy jest obowiązek zawarcia umowy najmu lokalu na piśmie? Warto podkreślić, że przepisy nie przewidują w jaki sposób […]

Czy komornik może egzekwować długi z majątku małżonka?

Majątku małżonka

Wiele osób uważa, że jednym z wielu sposobów unikania egzekucji komorniczej jest ukrywanie swojego mienia w ramach majątku małżonka. Czy aby na pewno takie działanie pozwoli na uniknięcie egzekucji? Egzekucja długów z majątku małżonka przy wspólności majątkowej Jeżeli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim i posiada wspólność majątkową, komornik może zająć ruchomości i nieruchomości należące do […]

Przepisanie majątku na inną osobę

Przepisanie majątku

Powszechnie uważa się, że przepisanie majątku na inną osobę to skuteczny sposób uniknięcia zobowiązań. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Odpowiednio zdeterminowany i dysponujący środkami finansowymi wierzyciel może uzyskać zaspokojenie również z majątku przepisanego na inne osoby. Co więcej, przepisywanie majątku może także skutkować odpowiedzialnością karną, o czym wspominaliśmy w jednym z poprzednich wpisów. Na czym […]

Czy komornik może egzekwować zagraniczne długi?

Zagraniczne długi

Międzynarodowy zasięg działania wielu przedsiębiorców wiąże się z kwestią odpowiedzialności za zagraniczne długi. Intensywny obrót gospodarczy z innymi państwami może spowodować sytuację, w której polski przedsiębiorca będzie musiał zapłacić należność wynikającą z zagranicznego wyroku. W niniejszym artykule krótko omówimy kwestię egzekucji długów stwierdzonych przez zagraniczne sądy. Egzekucja orzeczenia wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej […]

Czy doprowadzenie spółki do bankructwa może skończyć się więzieniem?

Nieumiejętne prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może doprowadzić do jej bankructwa. Bankructwo to stan, w którym spółka nie może spłacać swoich długów. Jak już wspomniano w jednym z naszych poprzednich wpisów, sytuacja taka naraża członków zarządu spółki na odpowiedzialność cywilną. Warto jednak podkreślić, że w skrajnych sytuacjach zarząd może ponieść nawet odpowiedzialność karną. Utrudnianie […]

Jak przyspieszyć sprawę w sądzie lub urzędzie?

jak przyspieszyć sprawę

Długotrwałe oczekiwanie na werdykt sądu lub urzędu powoduje, że niejeden uczestnik sprawy zastanawia się czy w jakiś sposób można przyspieszyć sprawę. Takie podejście nie może dziwić. Ogromne obciążenie sądów i urzędów sprawami powoduje, że postępowania trwają nierzadko po kilkanaście miesięcy a nawet kilka lat. W rezultacie strony postępowań są zirytowane brakiem zakończenia sprawy w rozsądnym […]

Stwierdzenie zgonu na potrzeby uregulowania spadku

stwierdzenie zgonu

Sądowe stwierdzenie zgonu należy przeprowadzić w sytuacji gdy śmierć osoby jest niewątpliwa, a w dokumentacji brak aktu zgonu tej osoby. Wydawałoby się że w dzisiejszych czasach prowadzenie takich postępowań nie ma już sensu. Urzędy stanu cywilnego prowadzą dokładną dokumentację i ewidencjonują wszystkie zgony. Jednak jak pokazuje praktyka, stwierdzenie zgonu nadal może być konieczne – zwłaszcza […]

Jak wyjść ze spirali zadłużenia? (część trzecia)

spirali

W poniższym tekście kontynuujemy omawianie kwestii spirali zadłużenia. Doszliśmy do momentu, w którym dłużnik mierzy się z wieloma długami jednocześnie i nie jest w stanie ich spłacić. Długi są już egzekwowane przez komornika. Czy jest sposób na przerwanie egzekucji i uwolnienie się od długów? Wniosek o upadłość – ostatnia deska ratunku przy wychodzeniu ze spirali […]

Jak wyjść ze spirali zadłużenia? (część druga)

spirali zadłużenia

W poprzednim wpisie krótko omówiliśmy pierwsze etapy wychodzenia ze spirali zadłużenia. Poniżej przedstawiamy możliwości dłużnika, przeciwko któremu wydano prawomocne wyroki lub nakazy zapłaty. Co po sprawie sądowej? Jeżeli dłużnik przegrał sprawy sądowe w obu instancjach, to niestety będzie musiał się liczyć z wszczęciem sprawy komorniczej. Warto zauważyć, że na szczęście w bardzo niewielu przypadkach komornik […]

Jak wyjść ze spirali zadłużenia? (część pierwsza)

Zadłużenia

Niekorzystne zjawiska gospodarcze mogą skutkować utratą pracy lub problemami biznesowymi, a w konsekwencji powstaniem zadłużenia. Niestety często stosowana w Polsce metoda spłaty długów za pomocą pożyczek jest rozwiązaniem nieskutecznym i na krótką metę. Zazwyczaj kończy się popadnięciem w tak zwaną spiralę zadłużenia. Czy są sposoby, aby uniknąć spirali długów? Szybkie działanie – klucz do uniknięcia […]