Obsługa prawna przedsiębiorców

Kwestie związane z kontrolami podatkowymi, tworzeniem i zawieraniem umów oraz realizowaniem bieżących spraw firmy są regulowane przez coraz większą liczbę przepisów. Obsługa prawna przedsiębiorców świadczona przez naszą kancelarię to usługa zapewniająca wsparcie i doradztwo z różnych dziedzin prawa. Jej zakres zawsze dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Świadczona przez naszych radców prawnych pomoc wspiera prowadzenie oraz rozwijanie biznesu. Czuwamy nad tym, aby interesy Klienta oraz wszelkie dane i informacje związane z działalnością były zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi normami. Powierzone nam zadania realizujemy przestrzegając zasad tajemnicy zawodowej.

Usługi świadczone w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców

Zapewniamy m.in. porady obejmujące prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo pracy oraz przepisy związane z nieruchomościami. W ramach obsługi prawnej realizujemy także inne usługi, w tym np.:

  • przygotowywanie dokumentów i umów, ich opiniowanie oraz analizowanie,

  • udział w negocjacjach,

  • prowadzenie sporów,

  • załatwianie formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – m.in. rejestracja czy likwidacja spółek,

  • reprezentowanie przedsiębiorców przed instytucjami oraz sądami.

 

Współpraca z naszą kancelarią może odbywać się na zasadzie stałego lub jednorazowego zlecenia. Klient otrzymuje merytoryczne wsparcie, dzięki któremu może uniknąć niekorzystnych konsekwencji wynikających z przepisów prawa, takich jak wysokie kary pieniężne czy zawarcie niekorzystnej umowy. Wszelkie problemy rozwiązujemy na bieżąco. Obsługa prawna każdego przedsiębiorcy realizowana jest na przejrzystych zasadach.