Ochrona dłużnika i kontrole podatkowe

W ramach działalność naszej kancelarii zajmujemy się m.in. ochroną praw dłużnika. Jej celem jest obrona przed niezasadnymi lub przedawnionymi powództwami, jak również reprezentacja w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego (komorniczego). Zapewniamy także wsparcie przedsiębiorcom podczas kontroli podatkowych. Czuwamy m.in. nad tym, czy są przeprowadzane zgodnie z prawem.

Na czym polega ochrona praw dłużnika?

Jako pełnomocnicy osoby zobowiązanej do zapłaty staramy się, aby m.in.:

  • wynegocjować dogodne warunki uregulowania należności,

  • odroczyć termin płatności,

  • zmniejszyć wysokość rat,

  • wstrzymać naliczanie odsetek, umorzyć ich zapłatę albo w razie możliwości części długu.


W ramach przysługującej zgodnie z prawem ochrony dłużnik może liczyć na to, że podejmiemy się zastępstwa w rozmowach z wierzycielami, bankami czy firmami windykacyjnymi, aby postarać się o adekwatną w danych okolicznościach dla Klienta ugodę.

Wsparcie prawne podczas kontroli podatkowych

Wśród działań podejmowanych przez naszych prawników na rzecz Klientów kancelaria oferuje wsparcie również w tym zakresie. Kontrole podatkowe reguluje obszerne i skomplikowane prawo. Jako pełnomocnicy przedsiębiorcy zapewniamy kompleksową weryfikację, czy kontrola przebiega we właściwy sposób, czy może wykazać jakieś nieprawidłowości i jakie ewentualne skutki prawne za sobą niesie. Biorąc pod uwagę, że przepisy prawa dają podatnikowi co najmniej 7 dni na przygotowanie się do kontroli podatkowej, można ten czas efektywnie wykorzystać na konsultację z prawnikiem.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat oraz ochrony praw dłużnika prosimy o kontakt z kancelarią.