RODO i ochrona danych osobowych

Prowadzona przez nas kancelaria radców prawnych oferuje pomoc w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawo nakazuje podjęcie konkretnych działań w celu zabezpieczenia różnych informacji dotyczących nie tylko pracowników, ale i klientów każdego podmiotu, w którym gromadzi się dane. W związku z tym służymy doradztwem w zakresie przygotowania odpowiednich systemów ich przetwarzania oraz wsparciem przy ich wdrażaniu.

Opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące realizacji procedur ochrony danych zgodnie z RODO – wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

RODO – kompleksowe wsparcie w ochronie danych osobowych

Świadczymy kompleksowe porady prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieją różne środki służące ich właściwemu zabezpieczeniu m.in. w internecie czy w prowadzonym przedsiębiorstwie, szczególnie w działalności marketingowej i reklamowej np. (podczas realizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych).

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważnym zagadnieniem w funkcjonowaniu instytucji, stowarzyszeń i firm. Dlatego oferujemy m.in. szkolenia i konsultacje dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz przeprowadzamy analizy działalności Klienta pod kątem zgodności z przepisami prawa. Kontaktując się z kancelarią można uzyskać więcej informacji na temat RODO.