Długotrwałe rozpatrywanie wniosków o pobyt

Długotrwałe rozpatrywanie wniosków

Długotrwałe rozpatrywanie wniosków o udzielenie zgody na pobyt od kilkunastu miesięcy stało się normą. Braki kadrowe w urzędach oraz rosnąca liczba imigrantów skutkują brakiem możliwości otrzymania karty pobytu w przewidywalnym i rozsądnym terminie.

Termin uzyskania karty pobytu

Do niedawna urzędy wojewódzkie wydawały kartę pobytu w ciągu 60 dni. Termin ten mógł być w razie potrzeby przedłużony, zwłaszcza w przypadku sprawdzania cudzoziemca przez Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urzędy masowo korzystały z możliwości przedłużenia spraw. Jednakże wobec ogromnej (i ciągle rosnącej) liczby wniosków o kartę pobytu konieczne stało się poszukiwanie innych rozwiązań problemu nieterminowego rozpatrywania wniosków. Niestety wprowadzone w 2023 r. rozwiązania okazały się bardzo niekorzystne dla cudzoziemców. Zamiast rozwiązać problem długotrwałych postępowań, po prostu przedłużono terminy do rozpatrywania wniosków o pobyt.

Rozpatrywanie wniosków o pobyt – nowe zasady

Przepisy wprowadzone w 2023 r. pozwalają rozpatrywać obecnie składane wnioski o kartę pobytu aż do dnia 4 maja 2024 r.. Teoretycznie cudzoziemiec może otrzymać kartę pobytu wcześniej, jednak praktycznie jest to niemożliwe z uwagi na ilość spraw w urzędach. Co istotne, nowe przepisy uniemożliwiają składanie ponagleń przez wnioskodawców. Wszelkie pisma z prośbami o przyspieszenie sprawy złożone do dnia 4 maja 2024 r. będą nieskuteczne. Na koniec warto wskazać, że wnioskodawca nie będzie mógł uzyskać odszkodowania za nierozpatrzenie wniosku o pobyt w terminie lub niepodejmowanie czynności w jego sprawie.

Podsumowanie

Przepisy wprowadzone w 2023 r. dają urzędnikom więcej czasu na rozpatrywanie wniosków o pobyt. Niestety odbywa się to kosztem wnioskodawców, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rozpatrzenie swoich wniosków aż do wiosny 2024 r.. Co istotne, podczas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku cudzoziemcy nie mogą w żaden sposób przyspieszyć sprawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z uzyskaniem karty pobytu – zapraszamy do kontaktu

Kontakt