Nasze usługi

W ramach działalności kancelarii radcy prawnego opracowujemy strategie prawne optymalnie dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Zależy nam na świadczeniu profesjonalnych usług prawnych, dlatego dążymy do zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony Państwa interesów. Interesy naszych Klientów są naszymi interesami.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców, w szczególności prowadzi postępowania sądowe, egzekucyjne (windykacja należności), rejestrowe (wnioski do KRS), sporządza opinie prawne oraz analizy umów.

Kancelaria podejmuje się obrony w sprawach karnych i karnoskarbowych. Specjalnością Kancelarii są sprawy karne gospodarcze prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Zajmujemy się również postępowaniami w sprawach o wykroczenia oraz dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w wypadku  niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Kancelaria reprezentuje także osoby pokrzywdzone przestępstwem, wezwane na przesłuchanie w charakterze świadka oraz sporządza zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego dotyczące między innymi kredytów nominowanych do Franków szwajcarskich, błędnego doradztwa inwestycyjnego, nieruchomości, ubezpieczeń, oraz rozwodów. Reprezentujemy Klientów również w sprawach pracowniczych oraz administracyjnych.

Podejmujemy działania mające na celu ochronę praw dłużników w związku z czynnościami prowadzonymi przez komorników i poborców skarbowych oraz składamy wnioski o ogłoszenie upadłości. Ponadto reprezentujemy Klientów podczas kontroli podatkowych a także zaskarżamy niekorzystne dla nich rozstrzygnięcia organów podatkowych.

Kancelaria sporządza analizy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych a także opracowuje niezbędne dokumenty i procedury w tym zakresie.

Kancelaria przygotowuje i składa wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pracę oraz na pobyt stały. Oferta skierowana jest przede wszystkim do obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Republiki Filipin.

Legal services for foreigners (applications for granting temporary residence, work and permanent residence permits). The offer is directed primarily to the citizens of Ukraine, Belarus and the Republic of the Philippines.

Юридичні послуги для іноземців (заяви про тимчасове проживання, роботу та дозвіл на постійне проживання). Пропозиція спрямована насамперед до громадян України, Білорусі та Республіки Філіппіни. Захист у кримінальних та податкових справах.

Kontakt

Kancelaria świadczy usługi na obszarze całej Wielkopolski, w szczególności w miastach: Poznań, Oborniki, Szamotuły, Rogoźno, Wągrowiec a także na obszarze gmin Rokietnica, Suchy Las i Tarnowo Podgórne.

Z uwagi na rozprawy proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny celem umówienia terminu spotkania.