Sprawy cywilne, administracyjne, prawo pracy

To kolejne zagadnienia, jakimi zajmuje się kancelaria. Prowadzone przez nas sprawy cywilne dotyczą regulacji stosunków majątkowych oraz niemajątkowych między osobami fizycznymi i prawnymi bądź innymi podmiotami. Oprócz usług z zakresu prawa cywilnego, świadczymy pomoc również w sprawach związanych z prawem administracyjnym i prawem pracy.

Najczęstsze sprawy cywilne

Prawnicy kancelarii w ramach spraw cywilnych zajmują się między innymi kwestiami z zakresu prawa rodzinnego I spadkowego. Nasze wsparcie obejmuje wówczas wszystkie związane z tymi kwestiami zagadnienia.

Inne prowadzone przez kancelarię postępowania dotyczą np. kredytów we frankach szwajcarskich, sprzedaży bądź kupna ruchomości czy odszkodowań za naruszenie dóbr osobistych.

Prawo pracy

Zaległe wynagrodzenia, odszkodowania, mobbing czy bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę to przykładowe sprawy, jakie realizujemy w zakresie prawa pracy. Reguluje ono stosunki pomiędzy pracownikami i pracodawcami, a naszą rolą jest nie tylko doradztwo, ale i przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów czy reprezentacja obu stron w sporach sądowych.

Prawo administracyjne

W ramach prawa administracyjnego nasza kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach i sporządza odwołania od decyzji właściwych organów oraz w sprawach o odszkodowania z tytułu ich wadliwości. Ponadto występujemy w imieniu mocodawców przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, a także przygotowujemy skargi kasacyjne I reprezentujemy Klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.