Zakup uszkodzonego samochodu. Jakie prawa ma kupujący?

Zakup uszkodzonego samochodu

Zakup uszkodzonego samochodu to niestety częste zdarzenie na rynku pojazdów używanych. Obowiązujące przepisy skłaniają sprzedawców do uczciwości, jednak nadal można spotkać się z ukrywaniem uszkodzeń sprzedawanych aut. Szczególnie duża szansa na zatajenie wad wiąże się z zakupem pojazdu ściąganego z zagranicy.

Profilaktyka

Oczywiście najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów z zakupem uszkodzonego samochodu jest dokładne sprawdzenie go przed zakupem. Przed podpisaniem umowy zaleca się wizytę w warsztacie samochodowym i sprawdzenie stanu technicznego auta. Niestety nie zawsze takie sprawdzenie jest możliwe, nawet w bardzo ograniczonym stopniu. W pewnych przypadkach (zwłaszcza przy pilnej potrzebie zakupu auta) kupujący działa pod presją czasu i ogranicza się do powierzchownych oględzin auta. W jeszcze innych sytuacjach uszkodzenia pojazdu są bardzo dobrze zakamuflowane i ujawniają się dopiero w trakcie używania samochodu.

Zakup uszkodzonego samochodu a rękojmia

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nabywca pojazdu może:

1. żądać obniżenia ceny albo

2. odstąpić od umowy.

Obniżenie ceny musi być proporcjonalne do utraty wartości samochodu wywołanej uszkodzeniem. Z kolei odstąpienie polega na oddaniu samochodu sprzedawcy oraz zwrocie zapłaconej za niego ceny.

Na skorzystanie z powyższych praw nabywca auta ma rok od momentu wykrycia uszkodzeń pojazdu. Jednak rekomendujemy podjęcie działań natychmiast po otrzymaniu pojazdu i stwierdzeniu wad.

Należy podkreślić, że w odpowiedzi na powyższe uprawnienia sprzedawca może wymienić pojazd na wolny od wad albo naprawić auto.

Gdy wszystko zawiodło

Co zrobić, gdy sprzedawca unika kontaktu albo nie wywiązuje się z poczynionych ustaleń? Jak zachować się w sytuacji, gdy nie znamy jego adresu zamieszkania a nawet nazwiska?

Nieuczciwy kontrahent musi liczyć się z możliwością przedstawienia mu zarzutów karnych. Jeżeli z treści ogłoszenia i korespondencji ze sprzedawcą wynika, że doprowadził do zawarcia umowy sprzedaży, ukrył uszkodzenia auta a następnie zerwał kontakt z nabywcą, należy zastanowić się nad wniesieniem zawiadomienia o popełnieniu oszustwa. Organy ścigania – przy odpowiednio sporządzonym zawiadomieniu – ustalą dane osobowe sprzedawcy, a następnie pociągną go do odpowiedzialności. W przypadku skazania wyrokiem sprzedawca zostanie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej nabywcy auta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z zakupem uszkodzonego pojazdu – zapraszamy do kontaktu

Kontakt