Odszkodowanie za wypadek przy pracy

wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to częste zdarzenie szczególnie w firmach zatrudniających pracowników wykonujących prace fizyczne. Pracownicy budowlani, przemysłowi i rolni mogą w rezultacie wypadku przy pracy ponieść poważne szkody zdrowotne. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom poszkodowanym w wypadkach przy pracy?

Świadczenia z ZUS

W pierwszej kolejności poszkodowany może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenia wypłacane w związku z wypadkiem. Są to między innymi zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne.

W pewnych przypadkach świadczenia z ZUS nie wystarczą na pokrycie poniesionych przez pracownika szkód. Nie oznacza to, że pracownik nie może uzyskać wyższych kwot w związku ze szkodą wywołaną wypadkiem.

Pozew o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Właściciel firmy, która do swojej działalności wykorzystuje gaz, elektryczność lub paliwa płynne może zostać pozwany o odszkodowanie przez poszkodowanego pracownika. Przy dochodzeniu odszkodowania pozwem odpowiedzialność pracodawcy jest bardzo szeroka. Właściwie może on bronić się jedynie faktem, iż wypadek wydarzył się z wyłącznej winy poszkodowanego lub innej osoby, za którą przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli poszkodowany przedstawi sądowi dowody poniesionej szkody (na przykład rachunki za leczenie, koszty nauczenia się nowego zawodu) oraz wykaże, że zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły szanse rozwoju zawodowego, sąd wyda wyrok nakazujący pracodawcy zapłatę odszkodowania.

Odrębną kwestią jest możliwość otrzymania przez ofiarę wypadku zadośćuczynienia za cierpienie i utratę lub pogorszenie zdrowia. Zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę można dochodzić niezależnie od żądań o odszkodowanie.

Zawiadomienie o przestępstwie

Na koniec należy zauważyć, że przy dochodzeniu odszkodowania od pracodawcy można zwrócić się o pomoc do organów ścigania. Przepisy Kodeksu karnego przewidują kary za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz za samo narażenie pracownika na utratę życia albo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pokrzywdzony pracownik powinien złożyć zawiadomienie o przestępstwie, które będzie zawierać wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej wypadkiem. W przypadku skazania pracodawcy za przestępstwo, sąd nakaże mu zapłatę odszkodowania za wypadek przy pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania za wypadek przy pracy – zapraszamy do kontaktu

Kontakt