Zlicytowanie mieszkania przez komornika – część pierwsza

zlicytowanie

Rosnące raty kredytów, nieudane inwestycje czy utrata pracy – to tylko niektóre ze zdarzeń, których skutkiem może być zlicytowanie mieszkania przez komornika. Wierzyciele posiadający informację o nieruchomości dłużnika chętnie wnoszą do komornika o przeprowadzenie egzekucji z mieszkania lub domu. Wartość nieruchomości z reguły umożliwia wierzycielom odzyskanie całej należności.

Czy dłużnicy mogą zapobiec licytacji swojego mieszkania? Jakie środki prawne chronią interesy dłużnika podczas egzekucji z nieruchomości?

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości rozpoczyna się na wniosek wierzycieli. Z reguły dłużnik nie ma możliwości sprzeciwić się takiemu wnioskowi.

Warto podkreślić, że dłużnik może podważać nakaz zapłaty lub wyrok, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja. Ponadto dłużnik chcąc zachować mieszkanie może wskazać komornikowi inny majątek, który można przekazać wierzycielom na pokrycie długów. Może także wnieść o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty. Innym sposobem na zawieszenie egzekucji jest złożenie skargi na czynności komornika wraz z wnioskiem o zawieszenie.

Do wstrzymania egzekucji z nieruchomości może dojść na skutek uzyskanie porozumienia w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia. Szczególną formą takiego porozumienia jest układ konsumencki, o którym pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów.

Zlicytowanie mieszkania a wartość nieruchomości

Przed wyznaczeniem terminu licytacji nieruchomości komornik wycenia jej wartość. W przypadku, gdy zdaniem dłużnika wycena dokonana przez komornika nie odpowiada faktycznej cenie nieruchomości, istnieje możliwość wniesienia zarzutów do wyceny. Ponadto dłużnik może aż do terminu licytacji nieruchomości zgłosić wniosek o ponowną wycenę – o ile doszło do istotnych zmian wartości mieszkania.

Licytacja nieruchomości nie może być wyznaczona wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyceny.

Termin licytacji

Termin licytacji mieszkania wyznacza się na wniosek wierzyciela. Dłużnik nie ma wpływu na określenie terminu licytacji. Należy jednak podkreślić, że nie każdy wierzyciel ma prawo do złożenia wniosku o wyznaczenie terminu licytacji. Warto zatem sprawdzić, czy wniosek złożył uprawniony wierzyciel.

Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie (na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu, w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej). Obwieszczenie musi spełniać szereg wymagań określonych przepisami prawa. Naruszenia dotyczące obwieszczenia o licytacji mogą stanowić podstawę wniesienia skargi na czynności komornika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w obronie swoich praw w trakcie egzekucji mieszkania – zapraszamy do kontaktu

Kontakt