Jak wyjść ze spirali zadłużenia? (część pierwsza)

Zadłużenia

Niekorzystne zjawiska gospodarcze mogą skutkować utratą pracy lub problemami biznesowymi, a w konsekwencji powstaniem zadłużenia. Niestety często stosowana w Polsce metoda spłaty długów za pomocą pożyczek jest rozwiązaniem nieskutecznym i na krótką metę. Zazwyczaj kończy się popadnięciem w tak zwaną spiralę zadłużenia. Czy są sposoby, aby uniknąć spirali długów?

Szybkie działanie – klucz do uniknięcia spirali zadłużenia

W wielu aspektach życia kluczem do osiągnięcia sukcesu jest czas. Nie inaczej wygląda to w obrocie gospodarczym i prawnym. Aby uniknąć spirali zadłużenia w pierwszej kolejności trzeba zdiagnozować problem i podjąć się trudnej ale koniecznej decyzji odnośnie cięcia wydatków. Ponadto trzeba jak najszybciej osiągnąć porozumienie z wierzycielami i w miarę możliwości choć częściowo spłacać długi. Warto wskazać (a czego często nie zauważają osoby zadłużone), że wierzycielom zależy na spłacie długów. Często są skłonni do rozłożenia płatności na raty a nawet do umorzenia odsetek za opóźnienie. Dlatego warto z nimi jak najszybciej porozmawiać.

Ugoda

Im szybciej dłużnik podejmie rozmowy z wierzycielami, tym większa szansa na uzyskanie porozumienia oraz na zawarcie ugody. W zależności od treści ugody dług może zostać spłacony w ratach lub nawet częściowo umorzony. Co więcej, w przypadku zawarcia i realizacji ugody dłużnikowi nie grozi postępowanie sądowe a następnie komornicze. Trzeba jednak zauważyć, iż treść ugód wymaga dokładnej analizy pod kątem jej skutków prawnych dla dłużnika. Ugody mogą np. zawierać ukryte koszty lub – w przypadku braku spłat ze strony dłużnika – pozwolić przeprowadzić egzekucję komorniczą bez wyroku.

Postępowanie sądowe

Niestety w przypadku braku możliwości zawarcia ugody dłużnik musi przygotować się na postępowanie sądowe. W zależności od sprawy i rodzaju długu istnieje możliwość chociaż częściowego, a czasem nawet całkowitego oddalenia pozwu. W przypadku otrzymania nakazu zapłaty lub wyroku sądowego rekomendujemy niezwłoczny kontakt z prawnikiem w celu analizy sprawy oraz podjęcia dalszych kroków w sprawie.

Należy podkreślić, że w przypadku zasądzenia zadłużenia wyrokiem lub nakazem zapłaty do należności dolicza się koszty procesu sądowego. Na omawiane koszty składa się opłata sądowa od pozwu wyłożona przez wierzyciela oraz koszty jego prawnika. Na koniec warto zaznaczyć, że koszty procesu są tym większe, im większe zadłużenie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z długami – zapraszamy do kontaktu

Kontakt