Jak wyjść ze spirali zadłużenia? (część druga)

spirali zadłużenia

W poprzednim wpisie krótko omówiliśmy pierwsze etapy wychodzenia ze spirali zadłużenia. Poniżej przedstawiamy możliwości dłużnika, przeciwko któremu wydano prawomocne wyroki lub nakazy zapłaty.

Co po sprawie sądowej?

Jeżeli dłużnik przegrał sprawy sądowe w obu instancjach, to niestety będzie musiał się liczyć z wszczęciem sprawy komorniczej. Warto zauważyć, że na szczęście w bardzo niewielu przypadkach komornik zaczyna egzekucję od razu po zakończeniu sprawy sądowej. Czas pomiędzy sprawą sądową a komorniczą warto wykorzystać na negocjacje z wierzycielami. Często wierzyciele zgadzają się na dobrowolną spłatę długu bez rozpoczęcia egzekucji, a nawet pozwalają na spłatę zadłużenia w ratach. W ten sposób dłużnik może uniknąć zarówno zajęcia majątku przez komornika, jak i konieczności ponoszenia kosztów egzekucji.

Egzekucja w toku

W sytuacji gdy porozumienie z wierzycielami nie jest możliwe, prędzej czy później do akcji wkroczy komornik. Oznacza to liczne niedogodności dla dłużnika, takie jak zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczeń ZUS lub nieruchomości. Oprócz tego komornik może zająć na przykład nadpłaty w urzędzie skarbowym oraz należności klientów dłużnika. Jednak nawet na tym etapie dłużnik może bronić się przed wierzycielami. W ramach obrony dłużnik może skorzystać między innymi z pozwu przeciw wierzycielowi oraz zaskarżać decyzje komornika. Jednak należy mieć na uwadze, że bardzo często działania podjęte w czasie egzekucji są już spóźnione. Dlatego rekomendujemy podjęcie obrony swoich interesów już na etapie otrzymywania wezwań do zapłaty oraz pozwów z sądu.

Wiele spraw egzekucyjnych przyczyną spirali zadłużenia

W przypadku gdy dłużnik posiada wielu wierzycieli, bardzo trudno spłacić ich wszystkich jednocześnie. Efekt spirali zadłużenia powoduje, że próba dobrowolnej spłaty długów nie udaje się. Na szczęście dla dłużników znajdujących się w takiej – wydawałoby się że beznadziejnej – sytuacji, istnieje możliwość rozwiązania problemu. Przedstawimy go Państwu w kolejnej części wpisów dotyczących spirali zadłużenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z długami – zapraszamy do kontaktu

Kontakt