Warunkowe umorzenie postępowania karnego

warunkowe umorzenie

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania o przestępstwo? Takie pytanie często zadają sobie osoby, które naruszyły obowiązujące przepisy w sposób nieznaczny lub przypadkowy. Zupełnie słusznie, gdyż warunkowe umorzenie z jednej strony umożliwia uniknąć nadmiernej i niepotrzebnej kary. Z drugiej strony ma na celu zdyscyplinowanie sprawcy w taki sposób, aby nie popełniał więcej przestępstw.

Kto może starać się o warunkowe umorzenie?

Uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania jest możliwe tylko wtedy, gdy przestępstwo popełnione przez sprawcę jest zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Przykładami takich przestępstw są:

– nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego,

– spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu,

– niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu,

– niezgodny z prawem, nieumyślny transport odpadów,

– drobne kradzieże,

– prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej z mało istotnymi brakami lub błędami.

Co istotne, sprawca nie może być wcześniej karany za przestępstwo umyślne.

Jak uzasadnić wniosek?

Sprawca powinien wskazać prokuratorowi lub sądowi, że wina i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne. Należy również podkreślać swoją dotychczasową nienaganną postawę oraz brak wcześniejszych konfliktów z prawem. Warto zwrócić uwagę na fakt prowadzenia stabilnego życia rodzinnego oraz zawodowego. Nie bez znaczenia dla warunkowego umorzenia pozostaje sytuacja majątkowa i zdrowotna członków rodziny sprawcy.

Uzasadnienie wniosku powinno być na tyle przekonujące, aby prokurator lub sąd stwierdzili, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał prawa, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sprawie warunkowego umorzenia postępowania – zapraszamy do kontaktu

Kontakt