Badanie alkomatem – czy można odmówić badania w trakcie kontroli drogowej?

badanie alkomatem

Badanie alkomatem to standardowy element kontroli drogowych. Nagminne łamanie prawa przez kierowców i wsiadanie za kółko po spożyciu napojów alkoholowych wymaga przeciwdziałań ze strony Policji. Jednym z przejawów takich przeciwdziałań jest badanie alkomatem. Jednak z różnych przyczyn kierowca nie zawsze może poddać się badaniu. Czy zatem sprawdzenie trzeźwości alkomatem to obowiązek z którego nie ma zwolnienia?

Badanie alkomatem – kiedy można odmówić badania?

Przepisy przewidują dwie przyczyny odmowy badania alkomatem.

Pierwsza z nich to stan osoby, która ma zostać zbadana. Prawo nie precyzuje czym jest „stan” badanego. Nie ulega jednak wątpliwości, że głównym powodem uniemożliwiającym przeprowadzenie badania jest choroba. Osoba badana może poinformować funkcjonariuszy o swoim stanie zdrowia i o tym, że nie pozwala on na przeprowadzenie badania alkomatem. Przyczynami zdrowotnymi mogą być chociażby choroby układu oddechowego (na przykład astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc) lub jamy ustnej.

Po drugie kierujący pojazdem może po prostu odmówić poddania się badaniu alkomatem. Odmowa nie wymaga uzasadnienia, a funkcjonariusze Policji nie mogą zmusić do badania alkomatem.

Konsekwencje niepoddania się badaniu alkomatem

Brak badania alkomatem nie powoduje, że kierowca nie zostanie w ogóle zbadany. W przypadku braku możliwości zbadania alkomatem przeprowadza się laboratoryjne badanie krwi. W rezultacie kierowca traci czas potrzebny do stawiennictwa i przeprowadzenia badania w laboratorium. Praktyka pokazuje jednak, że badanie laboratoryjne to wcale nierzadkie zjawisko. Z możliwości przeprowadzenia takiego badania korzystają głównie kierowcy, którzy spożywali alkohol przed prowadzeniem pojazdu. Czas potrzebny do udania się na badanie w pewnych sytuacjach pozwala obniżyć stężenie alkoholu we krwi. W skrajnych przypadkach oczekiwanie na badanie laboratoryjne umożliwia całkowite wytrzeźwienie.

Na koniec warto zaznaczyć, że podobne zasady obowiązują w przypadku badań prowadzonych przez Policję w zakresie zażywania przez kierującego innych środków odurzających.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z kontrolą drogową lub przestępstwem w komunikacji – zapraszamy do kontaktu

Kontakt