Zmiana przestępstwa w wykroczenie

wykroczenie

Pod koniec 2023 r. doszło do istotnych zmian w prawie, dzięki którym wiele przestępstw zamieniło się w wykroczenie. Ta pozornie mało istotna różnica wywołuje daleko idące skutki dla osób poszukiwanych lub odbywających karę. W niniejszym wpisie krótko wskażemy najważniejsze konsekwencje zamiany przestępstwa w wykroczenie.

Na czym polegały zmiany?

Wspomniane wyżej zmiany przepisów dotyczyły przede wszystkim przestępstw przeciwko mieniu: kradzieży, przywłaszczenia, paserstwa i zniszczenia mienia. Przed zmianą przepisów sprawcę karano za wykroczenie o ile wartość skradzionej, przywłaszczonej lub zniszczonej rzeczy nie przekraczała 500 zł. Sprawca odpowiadał za przestępstwo dopiero gdy czyn dotyczył mienia o wartości przekraczającej 500 zł. Nowelizacja przepisów spowodowała, że obecnie za przestępstwo odpowiada się dopiero wtedy, gdy wartość skradzionej, przywłaszczonej lub zniszczonej rzeczy przekracza 800 zł. Tym samym kradzież rzeczy o wartości 800 zł stanowi obecnie tylko wykroczenie, podczas gdy jeszcze rok temu była przestępstwem.

Zmiana przestępstwa w wykroczenie – skutki nowelizacji

Zwiększenie wartości mienia stanowiącego przedmiot wykroczenia powoduje dalekosiężne skutki. I to zarówno dla osób poszukiwanych które nie zostały jeszcze skazane, jak i dla tych które posiadają już wyroki skazujące.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z ogólnymi zasadami prawa karnego wobec sprawców przestępstw stosuje się nowe przepisy, gdy są dla nich korzystniejsze. W zdecydowanej większości przypadków omawiana nowelizacja stawia sprawcę w korzystniejszej sytuacji, stąd nowe przepisy znajdą zastosowanie również do spraw i czynów sprzed lat.

Pod drugie, sprawca wyżej wskazanych przestępstw przeciwko mieniu może liczyć na przedawnienie swojej sprawy. Jeżeli wartość rzeczy wynosi maksymalnie 800 zł to omawiana zmiana przepisów spowoduje skrócenie terminu przedawnienia. Ma to istotne znaczenie dla osób poszukiwanych przez organy ścigania. Co więcej, jeżeli w sprawie zapadł już wyrok to dzięki nowelizacji dochodzi do szybszego przedawnienia wykonania kary. W rezultacie czyn – po odpowiednio długim upływie czasu – pozostanie bezkarny.

Po trzecie, nawet jeśli nie doszło do przedawnienia to sprawca może liczyć na zmniejszenie kary. Maksymalna kara za czyn będący wcześniej przestępstwem a obecnie wykroczeniem wynosi miesiąc aresztu.

Na koniec warto wskazać, że omawiana nowelizacja ma wpływ na dane o karalności oraz ewentualne informacje o działaniu w recydywie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z zamianą przestępstwa w wykroczenie – zapraszamy do kontaktu

Kontakt