Blokada środków na koncie przez GIIF

Blokada środków

Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się blokada środków na kontach przez GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej). W związku z coraz powszechniejszymi blokadami w obrocie gospodarczym, w niniejszym artykule krótko omówimy procedurę związaną z taką blokadą.

Blokada środków na koncie – przyczyny

Najczęstszą przyczyną blokady konta jest informacja przekazana przez bank do GIIF. Analitycy bankowi, po stwierdzeniu podejrzanych transakcji na koncie bankowym, zawiadamiają GIIF o możliwości popełnienia przestępstw prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zawiadomienie następuje w formie elektronicznej, dlatego rekcja ze strony GIIF jest niezwłoczna. Bank wstrzymuje podejrzany przelew aż do momentu uzyskania oficjalnego polecenia o blokadzie od GIIF. Na tym etapie sprawy wstrzymanie transakcji nie może trwać dłużej niż 24 godziny.

Skutki blokady konta bankowego

Po wydaniu polecenia blokady przez GIIF bank wstrzymuje przelewy na podejrzanych kontach bankowych oraz blokuje je na okres nie dłuższy niż 96 godzin. Posiadacz konta bankowego lub osoba wykonująca przelew może zwrócić się do banku o uzyskanie informacji dotyczącej przyczyn blokady rachunku. W dalszej kolejności GIIF zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokurator może zablokować konto bankowe i przelewy nawet na okres sześciu miesięcy od momentu otrzymania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Warto dodać, iż o blokadzie konta bankowego niezwłocznie informowany jest również szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Na postanowienie prokuratora dotyczące blokady konta bankowego posiadacz konta może wnieść zażalenie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc w związku z blokadą konta – zapraszam do kontaktu z kancelarią

Kontakt