Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie

W zamian za wywłaszczenie nieruchomości jej właściciel otrzymuje odszkodowanie. Co oczywiste właściciele nie są zadowoleni z pozbawienia własności. A do tego często nie są zadowoleni z kwoty uzyskanego odszkodowania. Czy można podważyć zasadność wywłaszczenia? Jak walczyć o wyższe odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość?

Przyczyny wywłaszczenia

Starosta dokonuje wywłaszczenia w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie zgadza się na dobrowolne przekazanie nieruchomości. Z reguły właściciel ma do wyboru sprzedaż nieruchomości albo jej zamianę na inną. Niestety oferowane ceny sprzedaży lub stan działki „na zamianę” często nie satysfakcjonują właściciela.

W przypadku nierozwiązania sprawy w formie negocjacji starosta może wywłaszczyć nieruchomość, o ile jest ona potrzebna na cele publiczne. Bardzo medialnym przykładem celu publicznego wymagającego wywłaszczenia jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą i Łodzią.

Jak podważać wywłaszczenie?

Co istotne decyzja o wywłaszczeniu może zostać zaskarżona. Właściciel nieruchomości może się odwołać od takiej decyzji w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. W ramach odwołania można kwestionować zarówno przyczyny wywłaszczenia jak i wysokość odszkodowania. Warto zauważyć że w przypadku inwestycji drogowych odszkodowanie przyznawane jest w odrębnej decyzji, innej niż decyzja o zezwoleniu na budowę drogi. Gdy odwołanie okazuje się nieskuteczne istnieje możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podkreślenia wymaga fakt, że decyzje dotyczące wywłaszczeń z reguły są przygotowywane starannie. Stosunkowo rzadko można dopatrzeć się błędów formalnych po stronie starosty. Trudno również znaleźć argumenty przeciwko przyczynom wywłaszczenia. Nieco większe szanse na obalenie decyzji mają osoby których nieruchomości sąsiadują z wywłaszczaną działką. W pewnych przypadkach decyzja o wywłaszczeniu może dotyczyć również sąsiednich nieruchomości i generować różnego rodzaju niedogodności. Wtedy również sąsiedzi mogą odwoływać się od decyzji o wywłaszczeniu.

Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie przyznawane właścicielowi nieruchomości ustalane jest przez biegłego z zakresu szacowania nieruchomości. Biegły udaje się na nieruchomość, dokonuje jej oględzin a następnie sporządza opinię w której określa wartość działki. W rezultacie możliwe jest określenie wysokości odszkodowania dla właściciela nieruchomości.

Podważanie określonej przez starostę wysokości odszkodowania nie jest sprawą łatwą. Wymaga ono konsultacji zarówno z prawnikami jak i z rzeczoznawcami majątkowymi. Co istotne, błędy popełnione przez właściciela nieruchomości jeszcze przed wniesieniem odwołania mogą spowodować utrzymanie opinii zarówno przez organ drugiej instancji (wojewodę) jak i przez sądy administracyjne. Reasumując, właściciel nie będzie w stanie uzyskać korzystniejszej kwoty odszkodowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z wywłaszczeniem – zapraszamy do kontaktu

Kontakt