Uciążliwy sąsiad – jak sobie z nim poradzić?

Uciążliwy sąsiad

Zamieszkanie w wymarzonej nieruchomości położonej w urokliwej okolicy może uprzykrzyć uciążliwy sąsiad. Hałasy, nieprzyjemne zapachy, utrudnianie ruchu pojazdów czy zakłócanie ciszy nocnej – to tylko niektóre z przykładów zachowań sąsiada, które utrudniają korzystanie z własnej nieruchomości. Na szczęście przepisy prawa pozwalają właścicielom nieruchomości na skuteczną obronę przed takimi działaniami.

Po pierwsze – zagospodarowanie przestrzenne

Tytułem wstępu warto podkreślić, że czasami najprostszą metodą na uniknięcie problematycznego sąsiedztwa jest dokładna analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób można ustrzec się przed kupnem nieruchomości położonej na przykład w pobliżu zakładów przemysłowych. Jeżeli plan zagospodarowania będzie opracowywany już po zakupie nieruchomości warto uczestniczyć w procedurze jego uchwalania. Dzięki temu istnieje szansa, że w pobliżu nie pojawi się obiekt zakłócający korzystanie z nieruchomości.

Po drugie – prawo budowlane

W sytuacji gdy w pobliżu nieruchomości planowana jest budowa, której rezultatem będzie problematyczne sąsiedztwo, właściciel sąsiedniej nieruchomości powinien zaangażować się w procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli uda się przekonać organ administracji o problematycznym charakterze inwestycji budowa obiektu może się nie rozpocząć.

Gdy uciążliwy sąsiad już jest

Niestety w wielu przypadkach uciążliwy sąsiad formalnie postępuje zgodnie z prawem. Jego działania są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego a także z decyzją o pozwoleniu na budowę. Dopiero po przeprowadzce albo nawet po dłuższym okresie zamieszkiwania okazuje się, że mamy do czynienia z kłopotliwym sąsiedztwem.

Na początek warto spróbować polubownego rozwiązania sprawy. Jeżeli to zwiedzie, istnieje szereg środków prawnych mogących zachęcić sąsiada do poszanowania innych osób. W zależności od sytuacji można skorzystać z trzech ścieżek: cywilnej, karnej oraz administracyjnej.

Uciążliwy sąsiad a pozew o immisję

Na podstawie prawa cywilnego można złożyć pozew przeciwko uciążliwemu sąsiadowi. W przypadku uzyskania pozytywnego wyroku sądowego sąsiad musi zaprzestać nagannych zachowań. Co więcej, w pewnych okolicznościach może zostać obciążony zapłatą odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Pozew podlega opłacie sądowej.

Kary administracyjne. Sprawy karne i o wykroczenia

Jeżeli naruszenia ze strony sąsiada są bardzo poważne należy rozważyć złożenie zawiadomienia do odpowiednich organów. W zależności od sytuacji pomocna może okazać się interwencja Policji, a w skrajnych sytuacjach wszczęcie postępowania karnego przez prokuraturę. Mandanty nakładane przez Policję oraz groźba prokuratorskich zarzutów powinny zniechęcić do podejmowania dalszych działań utrudniających korzystanie z nieruchomości.

Na koniec należy zauważyć, że w sytuacji gdy zachowanie sąsiada stanowi jednocześnie czyn sprzeczny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, na sprawcę można nałożyć karę pieniężną. Również ona może pomóc w sporze z uciążliwym sąsiadem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w związku z z uciążliwym sąsiedztwem – zapraszamy do kontaktu

Kontakt