Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Z uwagi na liczne postępowania karnoskarbowe w obrocie gospodarczym pojawia się coraz więcej zabezpieczeń majątkowych stosowanych w postępowaniu karnym. W niniejszym artykule krótko omówimy na czym polega zabezpieczenie majątkowe.

Czym jest zabezpieczenie majątkowe?

Przepisy dotyczące zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu karnym znajdują się w Rozdziale 32 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli osobie której przedstawiono zarzuty grozi kara pieniężna, możliwe jest zastosowanie zabezpieczenia majątkowego.

Zabezpieczenie może nastąpić zarówno na nieruchomościach jak i na ruchomościach (przede wszystkim pojazdach). Zabezpieczenie majątkowe może dotyczyć również pieniędzy.

Sposoby zabezpieczenia majątkowego

Zastosowanie zabezpieczenia majątkowego na nieruchomościach najczęściej polega na ustanowieniu hipoteki oraz na zakazie sprzedaży nieruchomości. Pieniądze zabezpieczone na kontach są blokowane, natomiast zabezpieczona gotówka jest zabierana przez Policję (lub inne organy) i trafia na konta bankowe organów ścigania.

Jeżeli chodzi o pojazdy, to w ramach zabezpieczenia majątkowego również powinny zostać zabrane przez Policję. W praktyce jednak pojazdy pozostawia się osobie najbliższej dla podejrzanego. Nie może ona niszczyć ani sprzedawać zabezpieczonego pojazdu.

Zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorstwo osoby wobec której stosuje się zabezpieczenie majątkowe otrzymuje zarządcę. Właściciel firmy traci wtedy kontrolę nad swoją działalnością gospodarczą, a przedsiębiorstwem zarządza doradca restrukturyzacyjny.

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym stosuje prokurator. Od postanowienia prokuratora dotyczącego zabezpieczenia majątkowego można odwołać się zażaleniem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc w związku z zabezpieczeniem majątkowym – zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Kontakt