Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Grupa przestępcza

W języku potocznym (a szczególnie w mediach) często spotykamy się z pojęciem „zorganizowana grupa przestępcza”. Czym jednak jest taka organizacja?

Przepisy

Co ciekawe żaden przepis prawny nie zawiera definicji zorganizowanej grupy przestępczej. W Kodeksie karnym znajdziemy przestępstwo brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk) a także zakładania i kierowania taką grupą (art. 258 § 3 kk). Omawiane przestępstwo podlega karze co najmniej pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Brak jednak jakiegokolwiek wyjaśnienia, czym jest zorganizowana grupa przestępcza.

Teoria i orzecznictwo

Najprostsza definicja zorganizowanej grupy przestępczej brzmi następująco: jest to związek osób, które mają na celu osiągnięcie zysku z popełniania przestępstw. Grupa taka charakteryzuje się jeszcze jedną cechą, a mianowicie musi w niej istnieć „podstawowy poziom zorganizowania”.

Zorganizowanie przestępcze

Czym jest wspomniane „zorganizowanie przestępcze”? Przede wszystkim polega ono na współpracy co najmniej trzech osób, które w ramach działalności grupy podzieliły się swoimi funkcjami. Działania każdej z osób są ze sobą powiązane. Członkowie grupy bardzo często „specjalizują się” w określonej „branży” (np. przestępstwa podatkowe, oszustwa finansowe, handel narkotykami).

Członkowie grup nie działają spontanicznie. Ich funkcjonowanie charakteryzuje się planowaniem i przygotowaniem przestępstw. Grupy potrafią również skutecznie maskować ślady popełnianych przestępstw.

Zorganizowana grupa przestępcza – zarzuty karne

Funkcjonowanie w określonym kręgu towarzyskim lub powiązania z daną firmą mogą narazić postronne osoby na zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednak orzecznictwo sądowe wskazuje jednoznacznie, że osoba będąca członkiem grupy musi posiadać wiedzę o tym, że uczestniczy w przestępczym procederze i wykonuje czynności dla zorganizowanej grupie przestępczej. Konieczne jest również, aby sprawca omawianego przestępstwa aktywnie uczestniczył w działalności grupy i akceptował jej zasady. Musi zatem wykonywać polecenia i aktywnie działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Zorganizowana grupa przestępcza – podsumowanie

Jak wskazano powyżej, zarzuty związane z przynależnością do zorganizowanej grupy przestępczej mogą być całkowicie niesłuszne. Z uwagi na grożącą karę, rekomendujemy konsultacje w przypadku zarzutów prokuratorskich.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Jeżeli przedstawiono Państwu niesłuszne zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej – zapraszamy do kontaktu

Kontakt