Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w spółce z o.o.

w spółce

Z myślą o wspólnie prowadzonym biznesie warto wziąć pod uwagę działanie w spółce z o.o.. Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej zapewnia możliwość współpracy kilku przedsiębiorców przy realizacji dużych projektów. Ponadto prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z określonymi korzyściami podatkowymi.

Zarząd w spółce z o.o.

Kierowanie spółką z o.o. należy do zarządu spółki. Członkowie zarządu prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją. Niestety może się okazać, iż członkowie zarządu nie są osobami kompetentnymi lub dopuszczają się zaniedbań w zarządzaniu spółką. W rezultacie członkowie zarządu spółki z o.o. mogą wyrządzić spółce szkodę.

W związku z tym przepisy prawa przewidują możliwość dochodzenia odszkodowań od członków zarządu spółki, którzy nadużyli swoich uprawnień lub nie dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za szkodę

Przy ustaleniu odpowiedzialności członka zarządu najistotniejsze jest wykazanie, że członek zarządu dopuścił się zachowania niezgodnego z prawem oraz z umową spółki. Przyjmuje się, że członek zarządu jest profesjonalistą. Zatem przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Jeżeli nadużycia uprawnień lub obowiązków w spółce z o.o. dopuściło się kilku członków zarządu, każdy z nich może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. Na marginesie warto wspomnieć, że wskazanej powyżej odpowiedzialności podlegają także członkowie rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy.

Na koniec warto zauważyć, że w szczególnych sytuacjach możliwe jest zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc w sprawie spółki z o.o. – zapraszamy do kontaktu z kancelarią

Kontakt